Proč je důležité mít revizi hasicího přístroje?

Admin/ 19 května, 2020/ Uncategorized

Přoč je důležíté mít revizi  přenosného hasicího přístroje? Požáry způsobují každým rokem nejen značné hospodářské škody, ale i ztráty na životech a zdraví lidí. Snižování těchto ztrát je v mnohém zavislé na pravidelné preventivně-výchovné činnosti orientované na důsledné odstraňování těch příčin a nedostatků, které vznik požárů způsobují. a proto je důležité mít revizi přenosného hasicího přístroje. Hodně požárů vzniká v

Read More