Firma Zahaspro

vznikla v.r. 2018 a je pokračovatelem firmy Pyrostop Jiří Lichý s 30 letou praxí na trhu provádění kontrol a servisu vyhrazené požární techniky v Královéhradeckém kraji.

Firma Zahaspro provádí kontroly hasících přístrojů a revize požárních vodovodů dle vyhlášky    MV 246/2001 Sb. a příslušných norem. Kontroly a revize provádíme svědomitě. Naše působnost je převážně v Královéhradeckém kraji v okolí místa sídla firmy, ale můžeme působit i  po celé ČR.

.